Afgelopen week zijn wij in Usselo gestart met het renoveren van de kapconstructie en de gevels van een schuur.

Daar waar herstelwerk van de gevels voldoende is wordt gebruikt gemaakt van aanwezige materialen. Andere gevels worden opnieuw opgemetseld