Bestaand schoolgebouw, getransformeerd naar praktijkonderwijs