De feestdagen zit er weer op en wij wensen u allen een gezond en voorspoedig 2017 toe en spreken de wens uit dat er veel gebouwd mag worden onder het motto “samen vinden wij de goede weg”

Wij zijn inmiddels voortvarend van start gegaan met het maken van de paalfunderingen onder de door ons te realiseren appartementen in Amsterdam.

De hier door ons toe te passen schroefinjectie palen gaan op 13 M1 diepte door en aanwezige zandlaag heen en zetten zich op 23 M1 diepte vast in de daar al miljoenen jaren liggende laag met vaste grond. Op bijgevoegde foto’s een impressie van het verlengen van de stalen buispaal. Een precisie werkje van formaat.