Architect:

bctarchitecten.nl

Opdrachtgever:

Het Stedelijk Lyceum

Uitvoering:

2015-2016

Bijzonderheden:

Een drastische functiewijziging van een groot deel van dit gebouw voor voortgezet onderwijs.

Gevelopeningen zijn geïntroduceerd, passend binnen de architectonische compositie. Alle uitkomende materialen zijn hergebruikt op het hoogste circulaire niveau.

Vakonderwijs als toegevoeging aan deze school voor voortgezet onderwijs, terwijl de school in gebruik bleef! De laatste fase ervan betrof het actualiseren van de  brandveiligheidsvoorzieningen.