Ontwerp:

Teken en ontwerpbureau H.J. Tank

Uitvoering:

Mei 2009 – December 2009

Bijzonderheden:

Het gebouw dateert van 1937, de crisisjaren in vorige eeuw, als garage bij de toenmalige Boekelose Stoombleekerij. Later de brandweerkazerne van Boekelo. In 2006 is door een brand de karakteristieke kap helaas verloren gegaan. Bij de renovatie is getracht het karakteristieke karakter te behouden en te versterken, maar met een optimale invulling als kantoorruimte en voorzieningen passend bij hedendaagse eisen. Als slotstuk zal de karakteristieke klok in zijn oorspronkelijk vorm worden teruggeplaatst. Zodat iedereen bij de tijd blijft.

Meer informatie:

www.klokhuysboekelo.nl