Sales in de Bouw

De stichting S@les in de Bouw heeft als doel het verbeteren van de processen tussen bedrijven die werkzaam zijn in, leveren aan of afnemer zijn van de bouwbranche. Hierbij staat  het gebruik van ICT-toepassingen in de communicatie over inkoop/verkoop transacties centraal. Daardoor verloopt het administratieve proces tussen bouwbedrijven en materiaalleveranciers rondom de inkoop van materialen efficiënter en met minder faalkosten.

sales-logo

Een verlaging van de faalkosten kan worden gerealiseerd door het structureren van de communicatie en de standaardisatie van de uitwisseling van digitale informatie tussen bouwpartners. 

Bouwbedrijf Stokkers Bv gaat samen met ruim 5000 andere bedrijven uit de bedrijfstak Bouw zich bezig houden met Sales in de bouw. Hiermee willen we ervoor zorgen dat we efficiënter gaan werken. Hiermee komen we de klant en ook het milieu ten goede.

www.salesindebouw.nl