Opening de Huifkar Keppelerdijk

De Huifkar

De renovatie van de Huifkar was een bijzondere klus en uitdaging. Ten eerste is het van belang om een uitdagende en inspirerende omgeving te creëren voor de gebruikers. Voor de kinderen en hun leerprestaties, is ervoor gekozen om een prikkelarme omgeving te ontwerpen. Dat is tot uiting gekomen in de kleurstelling en keuze van materialen. Er is gekozen voor rustgevende kleuren met toevoeging van één accentkleur en een aantal leuke thema’s zoals bijvoorbeeld de schoolbordwand en de entree.

De renovatie is ook bijzonder omdat dit de eerste school in Enschede is waarbij er een integraal renovatie-ontwerp is gemaakt op basis van een life cycle benadering.

De bedoeling was om de exploitatielasten (kosten voor verwarming, etc) en de uitstoot van broeikasgas zo laag mogelijke te krijgen. Dat is gelukt. De CO2 reductie is ruim 50 %, dit is dus heel goed voor het milieu, en betekent veel lagere energielasten. Op deze manier kan een investering ook nog eens worden terugverdiend.

Het comfort en de gezondheid van de kinderen, onderwijzers en iedereen die op school is, is door deze benadering bovendien sterk verbeterd, ten opzichte van een traditionele renovatie. De school nu compleet is voorzien van een CO2 gestuurd ventilatiesysteem, hetgeen zeer ten goede komt aan de leerprestaties. Driedubbele beglazing in vernieuwde kozijnen, de geïsoleerde vloer, gevels en dak werken ook zeer comfortverhogend.

bron: BCT Architecten (www.bctarchitecten.nl)