Nominatie BNA Gebouw van het jaar 2009

In de discussie over de co-existentie van bedrijfsgebouwen en het landschap van het buitengebied neemt het ontwerp een verfrissende stelling in. De menging van bedrijfsruimte met publieksfuncties is een antwoord op de ongewenste monocultuur van bedrijfsterreinen.

Het Sterk bedrijf te Gorredijk is een gebouw voor verschillende gebruikers, te weten een uitgeverij, een galerie, een groothandel in boeken en een winkel. Het gebouw is gelegen op de zichtlocatie van een bedrijventerrein, grenzend aan een ecologische zone die de overgang vormt naar het omringende veenlandschap. Wij hebben gekozen voor een vorm en materialisatie waarmee een relatie met het landschap wordt aangegaan die zowel opmerkelijk is als ingetogen.