12 december 2013Bron: www.enschede.nl

Voorbeeldproject voor andere bouwprojecten
image001.jpgDe gemeente Enschede, Bouwbedrijf Stokkers B.V. en de Opleidingsbedrijven in de gebouwde omgeving hebben de handen ineen geslagen en van de bouw van jongerencentrum ‘De Hut’ in Glanerbrug een leerlingbouwplaats gemaakt. Diverse bedrijven werken mee om ,  leerlingen praktijkervaring op te laten doen.
Gezamenlijk wordt aan de Schipholtstraat in Glanerbrug, als uitbreiding  van sporthal/zwembad ‘De Brug’, een nieuw permanent onderkomen voor het jongerencentrum gerealiseerd.
 
Praktijk de beste leerschool
De praktijk is nog steeds de beste leerschool. Dat geldt zeker voor het bouwvak. Een bouwplaats is de ideale leer- en werkplek om de fijne kneepjes van het vak onder de knie te krijgen. Maar dan moeten er in Twente wel voldoende bouwplaatsen zijn waar leerlingen de mogelijkheid krijgen om zich in hun vakgebied te bekwamen. En daar doen zich in toenemende mate problemen voor. Er is nu in Twente simpelweg te weinig bouwproductie om alle 400 aspirant timmerlieden, schilders, metselaars, elektriciens en loodgieters op bouwplaatsen hun praktijkopleiding te laten volgen. Terwijl het opdoen van voldoende praktijkervaring juist keihard nodig is om goed te worden in je vak.
Voorbeeld voor andere bouwprojecten
Dit bouwproject moet als voorbeeld gaan gelden voor andere projecten die de komende tijd nog loskomen. Een voorbeeld in de zin van met elkaar afspraken maken over de inzet van leerlingen, nog voordat de eerste schop de grond in gaat. Want alle betrokkenen zijn het over één ding eens: als leerlingen nu de kans niet krijgen om zich vaktechnisch te bekwamen, dan plukt de bedrijfstak bouw over een aantal jaren de zure vruchten van verminderd vakmanschap.
De opleidingsbedrijven SSB Bouw, Schilder^sCOOL en Installatiewerk zijn vanaf het begin bij de besprekingen tussen de gemeente en Bouwbedrijf Stokkers B.V. betrokken geweest. Zij hebben de inzet van leerlingen afgestemd met hun erkende leerbedrijven. Bouwbedrijf Stokkers, Schildersbedrijf Bonke & zn. en installatiebedrijf Bert Elshof Installatietechniek BV voeren de bouwwerkzaamheden uit en hebben zich garant gesteld voor de leerwerkplekken, de instructie en de begeleiding van de leerlingen.
SSB Opleidingsbedrijf voor de bouw, Schilder^scool en Installatiewerk coördineren de praktijkopleiding van BOL- en BBL-leerlingen in het Middelbaar Beroepsonderwijs.
Vernieuwende aanpak
Initiatiefnemer voor deze vernieuwende aanpak is Jeroen Hatenboer, wethouder Talent- en stedelijke ontwikkeling die samen met Arend en Gaby Stokkers, beiden directieleden van Bouwbedrijf Stokkers, het plan heeft ontwikkeld. Architectenbureau Te Kiefte uit Borne heeft zich ingespannen om een leerlingvriendelijk ontwerp te maken. In ‘De Hut’  komen geen aluminium kozijnen, maar houten exemplaren die door leerlingen gemaakt worden. De in eerste instantie geplande buitenstuclaag is in het uiteindelijke ontwerp vervangen door metselwerk zodat leerling-metselaars daarmee aan de slag kunnen. Zowel het ontwerp als het productieproces zijn helemaal doorgelicht op mogelijkheden om gedurende de uitvoering in zo veel mogelijk leerwerkplekken te voorzien.
Zo is een definitief ontwerp tot stand gekomen waarin leerlingen de hoofdrol spelen en de leermeesters van de betrokken bedrijven doen waar ze goed in zijn, het overdragen van de broodnodige kennis en vakmanschap.
Alle betrokkenen verwachten dat dit concept navolging zal krijgen in de voorbereiding van andere bouwprojecten in Twente.
De gekozen werkwijze speelt ook in op de broodnodige instroom van jongeren in de bouw. Als er over een tijdje weer meer bouwproductie op gang komt zijn veel jonge mensen nodig in de bouw.