HIER de nieuwe complete regeling voor verlaagde BTW van 21% naar 6% voor de bouw bekend.

Boekelo, 4 maart 2013                                                               

De btw gaat van 21% naar 6%. Het gaat hier om een tijdelijke maatregel, die ingaat per 1 maart 2013 en loopt tot 1 maart 2014. Het verlaagde percentage geldt voor de arbeidscomponent van de definitieve factuur van verbouw en onderhoud van woningen die ouder zijn dan twee jaar. Het verlaagde tarief wordt ook toegepast op de arbeidskosten van de in opdracht van de opdrachtgever op maat gemaakte goederen. Deze goederen kunnen in een werkplaats, maar ook op de locatie zelf vervaardigd worden.

De regeling is wat ruimer ten opzichte van de regeling uit 2010/2011. Nieuw is dat ook architecten, wanneer zij een verbouwing van een woning begeleiden, onder het lagere belastingtarief vallen. Aanleg van tuinen valt ook onder de nieuwe regeling, evenals de verbouw van kade gebonden woonboten.

Het moment waarop de dienst wordt afgerond, is bepalend voor toepassing van het verlaagde btw-tarief. Het werk dient afgerond te worden in de periode van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014.

Het complete document met de voorwaarden:

Voor een toelichting kunt u via deze link naar de website van de Belastingdienst. Hier kunt u het document nalezen – “Omzetbelasting. Verlaagd btw-tarief op arbeidskosten bij renovatie en herstel van woningen.”

Deze regeling is niet voor vakantiewoningen waarvan permanente bewoning niet is toegestaan.

Voor uitleg wat onder het begrip woning valt volgens de belastingdienst, kunt u deze link gebruiken waar u het document “Omzetbelasting. Tabel I’ kunt vinden. U vindt een toelichting op pagina 68 van dit document. 

Heeft u verder vragen over deze regeling dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Wij helpen u graag verder.